Mesaje de interes public

Plan de continuitate a activitatii in cazul unei pandemii

Programul de masuri in cazul unei pandemii  

    Published on 14 March 2020

Adresa informare COVID 19  Instruire COVID 19 

Plan actiuni COVID 19 

 

Directorul general al Societății “Smart”-S.A., Florin MELCIU, împreună cu echipa managerială, au luat la cunoștință și au informat toate Sucursalele Societății cu privire la măsurile ce se impun în perioada următoare prin aplicarea Hotărârii nr 6/9.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.                               

Ca urmare a situației actuale, Societatea “Smart”-S.A. a demarat procedura de achizitie a materialelor dezinfectante și de protecție, cât și instruirea angajaților care realizează mentenanța Sistemului Energetic Național, cu privire la răspândirea virusului COVID 19.

(12.03.2020)

 

Consiliul de Administratie al Societatii Smart SA a luat act de retragerea (demisia) din calitatea de Director General a domnului Dumitru-Constantin IACOV conform adresei înregistrate la sediul Societății sub numărul 223/25.01.2016 și în temeiul art. 4.1 lit. c) și ale art. 10.1 lit. c din Contractul de Mandat nr. 947/7.07.2015.

Societatea Smart S.A. reprezentată prin Consiliul de Administrație a renunțat la beneficiul termenului de preaviz de 60 de zile lucrătoare și decide că mandatul domnului Dumitru-Constantin IACOV a încetat la data de 12.02.2016, acesta nemaiavând dreptul de a angaja și reprezenta Societatea Smart S.A. față de terți.

Începând cu data de 12.02.2016, Consiliul de Administrație al Societății Smart S.A. mandatează pe domnul Hariss NICORESCU în funcția de Director General pentru o perioadă de 4 luni de zile, dar nu mai mult de data desemnării noului Director General în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(17.02.2016)„Smart”-S.A. participa la CMDM

„Smart”-S.A. a participat, in perioada 2-5 septembrie 2013, la a 2-a editie a Conferintei Internationale CMDM (Condition Monitoring, Diagnosis and Maintenance), eveniment organizat de Asociatia Comitetul National Roman „CIGRE”.