Sucursala Timisoara

Sucursala de Mentenanţă Timişoara îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul a patru judeţe şi anume Hunedoara, Timiş, Arad şi Caraş-Severin, asigurând serviciile de mentenanţă, reparaţii şi intervenţii accidentale în staţiile: Mintia, Peştiş, Hăşdat, Oţelărie, Baru Mare, Nădab, Arad, Săcălaz, Timişoara, Reşiţa, Iaz, Paroşeni, precum si pe liniile de 220 kV si 400 kV din gestiunea S.T. Timisoara. şi este structurată astfel:

Sediul administrativ al sucursalei: Timişoara, Str. Piata Romanilor, nr. 11, Timisoara,

Tel: 0256 43.58.53/0256 40.61.95; Fax: 0256 40.61.95;

CUI:14424782; J35/116/2002; 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Centre de Mentenanţă:

-     Deva

-     Timisoara

Ateliere

-     Atelier auto si reparatii

      -  Formatia auto

      -  Formatia reparatii auto

Atelier Proiectare

Laborator încercări uleiuri electroizolante

 

Sucursala de Mentenanţă Timişoara dispune de personal calificat, cu vastă experienţă în domeniul echipamentelor electrice, inclusiv cele de ultimă generaţie. Pentru aceasta, specialiştii societăţii sunt scolarizaţi la firme de prestigiu precum ABB, Siemens.

LUCRĂRI EFECTUATE

Linii electrice aeriene (LEA) de înaltă tensiune şi în cablu:

 • revizii şi reparaţii izolaţie (inclusiv înlocuirea de izolaţie pe LEA cu lanţuri de izolatoare compozite), conductoare şi stâlpi; remedieri de incidente şi avarii ;
 • întreţinere culoar de siguranţă LEA ;
 • controale, măsurători şi verificări periodice ;

Lucrări mai importante care se execută sub tensiune:

 • lucrul la conductoarele active cu folosirea căruciorului păşitor pentru trecerea la stâlpii de susţinere de partea cealaltă a acestora, respectiv în deschiderea următoare .
 • vopsirea stâlpilor LEA;
 • îndepărtarea corpurilor străine de pe stâlpii de susţinere şi de întindere ai LEA;
 • controlul LEA cu urcarea pe stâlpii de susţinere şi de întindere.

Aparataj şi echipamente energetice primare şi secundare pentru staţii electrice, transformatoare (T) şi autotransformatoare (AT) de mare putere, protecţii, automatizări, instalaţii de comandă-control şi telecomunicaţii:

 • revizii tehnice, reparaţii (celule electrice, bare, T si AT, bobine de reactanţă etc.), remedieri de incidente şi avarii ;   
 • înlocuirea de izolaţie la poduri de bare în staţii folosind izolatoare compozite ;
 • efectuarea de analize, măsurători şi verificări la recepţie sau profilactice (ex. de analize chimice: vâscozitate, densitate, indice de refracţie, aciditate, alcalinitate minerală, indice de neutralizare, punct de inflamabilitate, apă, rigiditate dielectrică, permitivitate relativă, rezistivitate de volum, tangenta δ, număr de particule, conductivitate apă din instalaţiile de stins incendiu, analiza cromatografică a gazelor dizolvate în ulei, componente furanice) ;
 • puneri in funcţiune diverse (ex.: instalaţii de supraveghere regimuri de funcţionare AT - instalaţiile EMS/SCADA) ;
 • montarea de instalaţii de protecţii digitale în celule electrice ;
 • recondiţionări / reparaţii aparataj şi relee complexe ;
 • înlocuirea de T şi AT în staţiile electrice; înlocuiri treceri izolate; 
 • tratare şi recondiţionare ulei electroizolant (încălzire, uscare, degazare, purificare, aditivare) la T, AT şi celelalte echipamente primare de înaltă şi medie tensiune, precum şi analize complexe asupra uleiului electroizolant ;
 • extinderi, modernizări, reabilitări instalaţii (ex.: lucrări de montaj şi punere în funcţiune pentru staţiile de transformare a căror reabilitare se realizează prin „proiecte la cheie”) ;
 • realizarea provizoratelor, parte a lucrărilor de retehnologizare a staţiilor electrice ;
 • lucrări în domeniul protecţiilor la supratensiunile atmosferice şi de comutaţie, la echipamentele de electrosecuritate (prize de pământ, pentru obiective industriale, pentru staţii şi posturi de transformare); verificări descarcători sub tensiune;
 • reparare echipamente fabricatie Electroputere (ex: mop,ansamblu V, reductori de curent si tensiune , reparare si incarcare ansamblu inalta presiune AIP)

Consultanţă şi proiectare:

 • consultanţă, studii şi documentaţii tehnice pentru lucrări de reparaţii LEA şi staţii electrice până la 400 kV inclusiv;
 • constatări, măsurători, verificări şi expertizări echipamente şi instalaţii ;
 • evaluare stare tehnică echipamente şi instalaţii ;
 • asistenţă tehnică la montajul şi punerea în funcţiune a echipamentelor primare şi secundare în instalaţii de 110÷400 kV precum şi asigurarea activităţii de service garanţie şi postgaranţie ;
 • proiectare de instalaţii electroenergetice ;
 • măsurători cu echipamente de termoviziune pentru: depistarea de la distanţă a punctelor slabe (calde) în instalaţiile electrice aflate sub tensiune; determinarea pierderilor de căldură la clădiri, instalaţii şi echipamente; pentru aplicaţii în industrie, medicină, cercetare, chimie, fizică, construcţii, domeniul militar etc.
 • desfăşurarea de programe, studii şi analize pentru introducerea de noi tehnologii şi reducerea impactului instalaţiilor electrice asupra mediului .

Participarea SC Smart la retehnologizarea instalaţiilor C.N "Transelectrica" S.A:

 • participarea direct sau ca subcontractant al unor firme straine - General Electric, ABB,Siemens la lucrări de construcţii-montaj;
 • puneri în funcţiune pentru proiecte de investiţii derulate de CN "Transelectrica" SA şi de alte companii care au certificat SC "Smart"- SA ca furnizor agreat;
 • retehnologizări staţii electrice: Nadab, Mintia.
 • extinderea sistemului EMS/SCADA existent la nivel de instalaţii teleconduse;

 

Dintre lucrările efectuate amintim:

 • Lucrări la Trafo CET Sud COLTERM
 • Montare echipamente de teleprotecţie în st.Arad şi Oradea Sud
 • RC inscriptionare LEA din gestiunea ST Timisoara
 • Consultanţă, supraveghere, conducere şantier staţia 400 kV Nădab
 • Telecontrol staţii din gestiunea ENEL staţiile Criscior, Hunedoara Oraş, Căprişoara, Decebal, Aninoasa, Balta Sarată, Poltura, IURT Lugoj, Cetate, Orţişoara
 • Înlocuire AT 220/110/20 KV în staţiile Hăşdat, Peştiş, Baru Mare, Timisoara
 • Retehnologizare staţia 220/110 kV Mintia

Dintre lucrările de proiectare realizate enumerăm următoarele:

-     Înlocuire IO - 220  kV cu GL 314 ASTOM CHE Gâlciag şi Şugag

-     Uzinare osciloperturbograf tip CDR-1 OP-1+OP-2 – staţia 220/110 kV    Timişoara

-     Schimbare IO-220 kV şi 110 kV echipate cu MOP-1 în variante performante – staţia 400/220/110 kV Arad

-     Tratare neutru cu BTN – staţiile 100/20 kV  Poltura, Făget, Deta, Pădurea Verde şi Teba

-     Uzinare osciloperturbograf tip CDR-1 OP-1+OP-2 – staţia 220/110 kV Reşiţa şi staţia 400/220/110 kV Arad

-     Automatizarea compensării curentului de punere la pămînt în staţiile
110/20 kV B4, Belceşti, Breazu, Centru, Comarna, Iaşi Sud, Manta Roşie, Răducăneşti, Tehnoton, Tibăneşti, Trifeşti, Tutora, Ulei, Vlădeni

-     Înlocuire întreruptor şi montare protecţii numerice staţia 110/20 kV Pădurea Verde, Brad şi Haţeg

-     Înlocuire TT şi TC – 220 şi 110 kV staţia 220/110/20 kV Munteni

-     Modernizare echipamente primare şi secţionare bare 110 kV –
staţia 110/20 kV Târgu Frumos

-     Telecontrolul staţiilor de transformare din gestiunea ELECTRICA Banat – Staţiile 110 kV/mt Crişcior, Decebal, Hunedoara Oraş, Aninoasa Nord, Căprişoara, Balta Sărată, Poltura, IURT, Cetate, Orţişoara, Lonea, Petrila, Petroşani Sud, Vulcan, Arena

-     Modernizare circuite secundare şi integrare în SCADA a staţiei de transformare 110/20/6 kV Craiova Sud

-     Montare transformator T5 250 MVA, 400/110 kV în staţia electrică Domneşti

-     Modernizare circuite secundare şi integrare în SCADA a staţiilor de transformare 110/20 kV I.U.M. Târgu Jiu, Scorniceşti, Marcea

-     Modernizare staţii 22 kV şi 6 kV din staţia 400/220 kV Porţile de Fier I

-     Modernizare servicii interne, securizare şi integrare în SCADA a staţiei de transformare 110/6 kV Anvelope

-     Reglajul automat al bobinei de stingere în staţia 220/110/20 kV Sălaj

 

www.smarttm.ro