Sucursala Pitesti

Sucursala Piteşti îşi desfăşoară activitatea în judeţele Argeş, Vâlcea, Olt, Teleorman şi este structurata astfel:

Sediul administrativ al sucursalei: Pitesti, str.Fraţii Goleşti, nr. 25B, Piteşti,

Tel: 034845.71.40; Fax: 034845.71.41;

CUI:14444771; J03/107/2002

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Centre de Mentenanţă:

-     Bradu

-     Slatina

-     Vâlcea   

Ateliere

-     Atelier auto si reparatii

                -  Formatia auto

                -  Formatia reparatii echipamente electrice şi mecanice

Laborator încercări uleiuri electroizolante

Sucursala  de  Mentenanta  Pitesti  poate  executa  urmatoarele  lucrari:

 

         LINII ELECTRICE DE ÎNALTĂ TENSIUNE

 •  Revizii şi reparaţii izolaţie, conductoare şi stâlpi
 •  Întreţinere culoar de siguranţă
 •  Controale, măsurători şi verificări periodice
 •  Recepţii după lucrări
 •  Lucrări sub tensiune la potenţial

         ECHIPAMENTE ŞI APARATAJ PENTRU STAŢII ELECTRICE

 •  Revizii şi reparaţii pentru instalaţii de joasa, medie si înaltă tensiune
 •  Masurători şi verificări la recepţie sau profilactice
 •  Puneri în funcţie
 •  Recondiţionări şi reparaţii aparataj
 •  Reparatii, verificari ansambluri acumulatoare inalta si joasa presiune intreruptoare clasice
 •  Extinderi, modernizări, reabilitări instalaţii

PROTECTII ŞI AUTOMATIZĂRI PENTRU STAŢII ELECTRICE

 •  Revizii şi reparaţii pentru toate tipurile de instalaţii de protecţie şi automatizare
 •  Măsurători şi verificări la recepţie
 •  Puneri în funcţie
 •  Recondiţionări şi reparaţii relee complexe
 •  Extinderi, modernizări, reabilitări instalaţii

 

          TRANSFORMATOARE ŞIAUTOTRANSFORMATOARE DE MARE PUTERE

 •  Revizii şi reparaţii
 •  Măsuratori şi verificări profilactice
 •  Puneri în funcţie
 •  Recondiţionare izolaţie solidă prin metoda OIL-spray
 •  Recondiţionare ulei electroizolant
 •  Reparatii transformatoare cu puterea sub 1000 kVA

 

         CONSULTANŢĂ

 •  Constatări, măsurători, verificări şi expertizari echipamente şi instalaţii
 •  Evaluare stare tehnică echipamente şi instalaţii
 •  Proiectare pentru instalaţii electrice
 •  Termografie in infrarosu
 •  Incercari si teste pentru studii si analize de mentenanta predictiva pentru echipamente si   instalatii electrice.

 

         LABORATORUL DE INCERCARI

 •  Laboratorul este acreditat de catre organismul national de acreditare – RENAR, in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 17025 / 2005, si poate efectua  analize, masuratori si verificari la receptie sau profilactice, pentru determinarea caracteristicilor fizico-chimice (continut de apa, densitate relativa, vascozitate dinamica, punct de inflamabilitate, numar de particule cu ø>5μm, tensiune interfaciala, indice de neutralizare, indice de refractie, analiza cromatografica a gazelor dizolvate in ulei) si electrice (rigiditate dielectrica, permitivitate relativa, rezistivitate de volum, tangenta unghiului de pierderi dielectrice δ) ale uleiurilor electroizolante, analize care fac parte din activitatea de profilaxie/mentenanta a echipamentelor.

 

www.smartpitesti.ro