Sucursala Bucuresti

Sucursala Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în judeţele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Dâmboviţa,

Buzău, Prahova, Călăraşi, Ialomiţa, Municipiul Bucureşti şi este structurată astfel:

Sediul administrativ: Bucureşti, Str. Ştefan cel Mare nr. 1A, Sector 1,

Tel: 021201.63.90/021201.63.85; Fax: 021211.99.20;

CUI: 14392915; J40/286/2002;

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.smart-b.ro

Centre de Mentenanţă:

-    Bucureşti

-    Ploieşti

-    Slobozia

Ateliere:

-    Atelier auto si reparatii

-    Formatii auto

-    Atelier proiectare

-    Atelier metrologie

Laborator  încercări uleiuri electroizolante